De ansattes sider

Klik her for adgang til alle oplysninger, der vedrører dagligdagen og udervisningen på Frederikshavn Gymnasium & HF

Gæst

Klik her, hvis du er gæst på skolen, f.eks. censor, gæstelærer, oplægsholder el.lign.

Intranet

Klik her for at få adgang til de ansattes intranet (brugernavn og adgangskode kræves)