Til afgangseleverne (3g og 2hf)

Du får dit eksamensbevis udleveret i forbindelse med dimissionen. I dette bevis kan du se karaktererne for både dine skriftlige og mundtlige eksamener.

 

Til fortsættereleverne i stx (1g, 2g)

Karakterlister med årskarakterer og karakterer for årsprøver (herunder evt. DHO / SRO) udleveres umiddelbart efter translokationen d. 28. juni. Hvis du ikke er til stede på skolen til translokationen, kan du se karakterer i Lectio senere.
Karakterer for skriftlige eksamener kan ses i Lectio i slutningen af juni.

 

Til fortsættereleverne i HF

Karakterer for skriftlige årsprøver og skriftlige eksamener kan ses i Lectio fra d. 28. juni kl. 12.00.