Translokationen er årsafslutningen for 1g, 2g, 1hf, 1n og 2n.

Translokationen finder sted i festsalen torsdag d. 28. juni kl. 08.30 - ca. 09.15. Der er mødepligt.

BEMÆRK! Alle bedes blive i festsalen indtil hele translokationen er slut.

Efter translokationen skal alle fortsætterklasser være sammen med klasselæreren. Alle stx-elever får udleveret deres karakterblade.

Translokationen markerer skoleårets afslutning, og når arrangementet er slut (inkl. den efterfølgende udlevering af karakterblade) er der sommerhygge i klasserne og derefter sommerferie.

Program:
1) Velkomst 
2) Musikalsk indslag
3) Afsked med udvekslingsstudenter
4) Fællessang
5) Sommerquiz
6) Kåring af årets samling
7) Tale v/ rektor Inge Carlé
8) Rigtig god sommerferie!