Opdateret 13/3 kl. 17.30

Info vedr. Coronavirus til elever, forældre og medarbejdere

På Frederikshavn Gymnasium følger vi fortsat udviklingen nøje og holder os godt orienteret om situationen via de udmeldinger, der kommer fra henholdsvis Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriet.

Vi agerer løbende på myndighedernes anbefalinger, når disse opdateres.
Der er ingen aktuelle anvisninger vedr. en eventuel lukning af skolen.

Med virkning fra 12/3 til og med (indtil videre) 27/3 opfordrer vi alle elever til at holde sig hjemme. 
Fra mandag d. 16/3 gennemføres alle lektioner (jf. skemaet i Lectio) som virtuel undervisning. Alle elever skal ved hver lektions begyndelse sidde klar ved computeren og "tjekke ind" via beskedtråd.

Studierejser:
Der er planlagt studierejser i 2g-klasserne i uge 14. Disse rejser er nu definitivt aflyst efter at udenrigsministeriet pr. 13/3 fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele verden. Denne rejsevejledning er gældende i mindst en måned.
Skolen kan for nuværende ikke give sikre svar vedr. evt. økonomisk refusion. Vi henstiller derfor til alle elever og forældre at afvente vores udmeldinger, som kommers å snart vi ved noget med større sikkerhed. Vi er i dialog med rejseselskaberne, men de får selvsagt tusindvis af henvendelser i disse dage. Vi appellerer til tålmodighed.

Vi minder fortsat om sundhedsstyrelsens råd:

Forebyg smitte fra coronavirus

  • God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
  • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
  • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

Hermed beskytter man både sig selv og andre mod smitte. 

 

Info fra sundhedsstyrelsen:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

 

Vh

Ledelsen