Skolens ledelse

Thomas Svane Christensen (TS)

Rektor

Under opdatering

28 43 49 12

ts@frhavn-gym.dk

Jan Bjeldbak (JB)

Uddannelsesleder

Ansvarsområder: HF, kontaktperson for bogkælder, organisering af skriftlige prøver/eksamen, planlægning af mundtlig eksamen, markedsføring & PR, koordinator for HF-Søfart, forældrekonsultationer, medlem af internationalt udvalg.

96 20 18 76

jb@frhavn-gym.dk

Per Høberg (Pe)

Uddannelsesleder

Ansvarsområder: Personaleledelse, økonomi, løn, time- og fagfordeling, økonomiansvarlig, pædagogisk udvikling, evaluering & kvalitetssikring, kurser & efteruddannelse, brobygning, optagelsesprøver, åbent hus, webmaster, AT-koordinator, med

96 20 18 78

pe@frhavn-gym.dk

Jørn Christensen Jensen (JC)

Uddannelsesleder

Ansvarsområder: skema og planlægning, ansvar for Lectio (stx), ferie/fridage og omsorgsdage, årsplan, ledelse af IT-afdelingen, oprettelse af brugere, Studievalg Nord (kontakt), medlem af festudvalget.

96 20 18 77

jc@frhavn-gym.dk