Skolens ledelse

Steffen Bruun Christensen (SC)

Vicerektor, pr. 15/1 2019 konstitueret rektor

Ansvarsområder: Personaleledelse, økonomi, løn, time- og fagfordeling, planlægning af mundtlig eksamen, medlem af økonomi-, undervisningsmiddel-, sikkerheds- og samarbejdsudvalgene.

98 42 44 33

sc@frhavn-gym.dk

Jan Bjeldbak (JB)

Uddannelsesleder

Ansvarsområder: HF, kontaktperson for bogkælder, organisering af skriftlige prøver og årsskriftlig eksamen, markedsføring & PR, koordinator for HF-Søfart, forældrekonsultationer, medlem af internationalt udvalg.

96 20 18 76

jb@frhavn-gym.dk

Jørn Christensen Jensen (JC)

Uddannelsesleder

Ansvarsområder: skema og planlægning, ansvar for Lectio (stx), ferie/fridage og omsorgsdage, årsplan, ledelse af IT-afdelingen, oprettelse af brugere, Studievalg Nord (kontakt), medlem af festudvalget.

96 20 18 77

jc@frhavn-gym.dk

Per Høberg (Pe)

Uddannelsesleder

Ansvarsområder: pædagogisk udvikling, evaluering & kvalitetssikring, kurser & efteruddannelse, brobygning, optagelsesprøver, åbent hus, webmaster, AT-koordinator, medlem af stx- og elevaktivitetsudvalget.

96 20 18 78

pe@frhavn-gym.dk