Eksamen generelt (både mundtlig og skriftlig)

Fagenes bekendtgørelser (læs f.eks. om prøveform og bedømmelseskriterier)

Snyd til eksamen (definitioner og informationer)

Prøvekalender (UVM)

 

Skriftlig eksamen

Skrivelse vedr. IT ved eksamen og prøver (2021) - brug af computere, printere m.v.

Plan for skriftlige eksamener (2021) - ikke offentlig

Elevvejledning vedr. netprøver

Primær kontaktperson på skolen vedr. skriftlig eksamen er Jan Bjeldbak (JB)

 

Mundtlig eksamen

Plan for mundtlige eksamener - ikke offentlig. Alle prøver fremgår også af dit skema i Lectio.

Primær kontaktperson på skolen for mundtlig eksamen er Jan Bjeldbak (JB)