Legatforening for Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus legat uddeles efter ansøgning - ifølge den gamle fundats til: 

"En eller flere udgående elever til videre studium, fortrinsvis studier ved universiteterne eller andre højere læreranstalter. Legatmodtagerne skal være trængende samt have udvist flid og udprægede evner for videre studium."

Uddelingen af legater foregår i praksis på indstilling fra skolens lærere, som blandt ansøgerne vælger de, som lærerne mener vil være velegnede til det videre studium, som de pågældende har valgt.

Ansøgningsfristen er 31.maj og legatuddelingen finder sted i forbindelse med dimissionen.