For dig der starter på stx i 2017 eller 2018 er almen studieforberedelse (AT) afskaffet. Du behøver derfor ikke læse videre på denne side:

For dig, der er startet i stx i 2016:

Almen studieforberedelse er et fag, som alle gymnasieelever på stx skal have uanset studieretning. I løbet af dine tre år i gymnasiet skal du gennemgå i alt 8 AT-forløb. Fagets centrale formål er at forberede dig bedst muligt til dine videre studier efter gymnasiet, bl.a. ved at gøre dig i stand til at anskue en sag ved hjælp af forskellige fag

Alle AT-forløb på Frederikshavn Gymnasium er organiseret som blokdage. Det betyder, at der kommer en række forløb, hvor det normale skema er brudt op, og hvor der et antal dage i træk kun er AT på skemaet. Vær derfor også opmærksom på, at antallet af timer på de enkelte dage kan være anderledes i AT-forløbene i forhold til dit almindelige skema.

Frem mod AT-eksamen i 3g skal du gennemgå en række AT-forløb hvor forskellige fag fra forskellige fakulteter bidrager. Det er meget vigtigt, at du efter hvert AT-forløb husker at udfylde din studierapport. Dette gøres i Lectio. Du skal f.eks. skrive, hvad du specifikt har arbejdet med i AT-forløbet, hvilket produkt du har udarbejdet, samt hvilke kompetencer, du har tilegnet dig. Studierapporten skal medbringes til AT-eksamen i 3g, så det er meget vigtigt, at du løbende får den udfyldt.

Til nogle AT-forløb er der knyttet fordybelsestid. Fordybelsestid er defineret som tid, du skal bruge på din uddannelse, som ligger udenfor den skemalagte undervisning. Hvis der til et AT-forløb er knyttet 5 timers fordybelsestid, så skal du altså forvente, at du ud de skemalagte AT-timer skal bruge 5 timer på at udarbejde et skriftligt produkt (f.eks. en synopsis).

Download oversigt over skolens AT-struktur.