På denne side findes informationer til 3g'erne vedr. eksamensperioden i almen studieforberedelse (AT). Udarbejdelsen af synopsen foregår i perioden januar - marts, mens selve den mundtlige eksamen foregår i maj/juni.

Praktisk vejledning og køreplan for AT eksamen (januar-juni 2017)

AT eksamen 2018: Link til opgaveformulering, ressourcerum m.v. findes på intranettet straks efter offentliggørelsen i januar! Tryk "login" i menuen "nuværende elev" og klik derefter på "Elevernes intranet". Herefter vælger du "Gamle AT-eksamensopgaver"