Til alle fag i gymnasiet har Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) udgivet en læreplan. Læreplanen er et overskueligt dokument, hvor du bl.a. kan læse om fagets identitet, hvad du skal kunne til eksamen (de faglige mål), eksamensformen i faget o.s.v. Brug nedenstående link til at klikke dig frem til læreplanen for almen studieforberedelse (AT)

Læreplan