Dansk/historie opgaven er den første større skriftlige opgave, som skal skrives i stx-forløbet. På Frederikshavn Gymnasium & HF skrives opgaven i 2. semester (foråret) i 1g. Der gives en karakter for opgaven, som tæller med i årskarakteren i dansk og/eller historie.

Bemærk

  • Eleverne skal vælge fag (dansk, historie eller dansk/historie) senest 6 uger før opgavens afleveringsdato.
  • Læreren / lærerne skal senest 2 uger før opgavens afleveringsdato godkende opgavens endelige problemformulering. Der kan udleveres opgaveformuleringer til eleverne.
  • Opgaven er individuel

Alle øvrige krav vedr. opgaven kan ses i læreplanerne for fagenes dansk og historie, samt i ministeriets vejledninger til disse. KLIK HER.

EMU siderne om dansk/historie opgaven

Formalia til dansk-/historie opgaven

Forslag til retteark (til lærere)