Studieretningsprojektet skrives i 3g. Eleverne skal som udgangspunkt vælge to fag til deres SRP. Der skal indgå et studieretningsfag og et fag, som eleven har på A-niveau. Hvis det ene fag opfylder begge disse krav (=et studieretningsfag på A-niveau) kan eleven frit vælge det andet fag, uanset niveau. I særlige tilfælde kan eleven, efter aftale med vejleder(e) skrive SRP i kun ét fag. Det skal i så fald være et fag på A-niveau.

På denne side finder du diverse dokumenter og oplysninger vedr. SRP.


Vejlederfordeling til SRP 2019/20 - kommer her 

Elevvejledning til SRP (2020)

Skema til valg af fag og emne (elever)

Litteraturlistegenerator

Link til læreplanen (samt vejledningen til læreplanen) for SRP

Link til eksamensbekendtgørelsen

 

eksempler på problem- og opgaveformuleringer til SRP (kommer her)