Studieretningsprojektet skrives i 3g. Eleverne skal som udgangspunkt vælge to fag til deres SRP, nemlig et studieretningsfag på A-niveau (eller et studieretningsfag på B-niveau, som i 3g opgraderes til A-niveau), samt et hvilket som helst andet fag på mindst B-niveau.

Skrivedagene er placeret i december.

På denne side finder du diverse dokumenter og oplysninger vedr. SRP.


Vejlederfordeling til SRP 2018/19 - kommer her 

 

English summary / abstract

Vejledning til studieretningsprojektet, lærerbrev

Vejledning til studieretningsprojektet, elevbrev

Skema til valg af fag og emne (elever)

Litteraturlistegenerator

Uddrag af læreplanen for studieretningsprojektet

Link til læreplaen for studieretningsprojektet (uvm) - fuld version

Link til vejledning til læreplanen for studieretningsprojektet (uvm) 

 

Link til eksamensbekendtgørelsen