Frederikshavn Gymnasium har en samarbejdsaftale med en privatpraktiserende psykolog, således at vi kan tilbyde skolepsykologordning til elever, som har behov for det. 

Du kan blive henvist til skolepsykolog Inge Balslev efter samtale med din studievejleder. Du kan også få udleveret skolepsykologens visitkort ved henvendelse til skolens kontor.