Studievejlederne har udarbejdet årsplaner for skoleårets forskellige aktiviteter. Der findes en årsplan for stx såvel som for HF. Årsplanerne kan ses nedenfor.

 1. hf

aprOptagelsessamtaler med studievejleder
aug

Velkomstsamtaler med den enkelte elev.

sepKollektiv time med fokus på tidsforbrug og struktur
oktEvalueringssamtaler med udgangspunkt i studiebogen
novFagpakkeorientering
decEvalueringssamtale (1. semester). Vinterprøver i nf og matematik er en del af grundlaget. Kompetenceudvikling i dansk, engelsk og matematik afdækkes.
janFagpakkesamtale
febEndeligt fagpakkevalg
2. hf
34-38Kollektiv time
2-3Orientering om større skriftlig opgave (SSO)
9-11Individuelle fremtidssamtaler
19-21Eksamensorientering

 

Årsplan HF Søfart
1n

 

34-38

Velkomstsamtaler med den enkelte elev

 

36-41Kollektive vejledningstimer: Introduktion til uddannelsen m.v.
November

Orientering om valgfag og valglinjer (Martec)

DecemberValg af valgfag

2n

 

 

34-38Kollektiv præsentation
ForårMidtvejssamtaler med studievejlederen
3n
34-38Kollektiv præsentation
2-3Orientering om Større Skriftlig Opgave (SSO)
ForårIndividuelle fremtidssamtaler
UgeAktivitet
37

 Kollektiv præsentation af studievejlederen i grundforløbsklasserne

 

38Studieretningsaften for elever og forældre. Studievejlederne deltager og guider.
37-41Kollektiv time i alle grundforløbsklasser (Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse), tidsforbrug, lektier og afleveringer m.v.
40-41Evaluerings- og studieretningssamtaler med den enkelte elev. 
43Valg af studieretning
UgeAktivitet
35-38

Kollektiv præsentation i klasserne

02-07Valgfagsorientering efter behov inden 1. februar
02-10Midtvejssamtaler efter behov med studievejlederen
UgeAktivitet
35-38Kollektiv præsentation
45-48Orientering om studieretningsprojektet (SRP)
forårIndividuelle fremtidssamtaler efter behov
majEksamensorientering