Studievejlederne har udarbejdet årsplaner for skoleårets forskellige aktiviteter. Der findes en årsplan for stx såvel som for HF. Årsplanerne kan ses nedenfor.

 1. hf

aprOptagelsessamtaler med studievejleder
aug

Velkomstsamtaler med den enkelte elev.

sepKollektiv time: Studie- og notatteknik.
oktEvalueringssamtaler med udgangspunkt i studiebogen
novFagpakkeorientering
decEvalueringssamtale (1. semester). Vinterprøver i nf og matematik er en del af grundlaget. Kompetenceudvikling i dansk, engelsk og matematik afdækkes.
janFagpakkesamtale
febEndeligt fagpakkevalg
Endvidere er studievejlederen tovholder på elevernes praktikforløb i samarbejde med JB
2. hf
34-38Udlevering af årsplan
43Studiepraktik til de videregående uddannelser (3 dage)
43-44Orientering om større skriftlig opgave (SSO)
46 Valg af fag til SSO
9-11Individuelle fremtidssamtaler
19-21Eksamensorientering

 

 

Årsplan HF Søfart
1n

 

34-38

Velkomstsamtaler med den enkelte elev

Udlevering af årsplan

36-41Kollektive vejledningstimer: Introduktion til uddannelsen m.v.
November

Orientering om valgfag og valglinjer (Martec)

DecemberValg af valgfag

2n

 

 

34-38Udlevering af årsplan
ForårMidtvejssamtaler med gymnasievejlederen
3n
34-38Udlevering af årsplan
43-44Orientering om Større Skriftlig Opgave (SSO)
46Valg af fag til SSO
ForårIndividuelle fremtidssamtaler
UgeAktivitet
34-35Velkomstsamtaler med den enkelte elev. Udlevering af årsplan.
37

Generel orientering om studieretninger (1 lektion med studievejlederen i stamklassen)

(1 lektion med tutorer)

38Studieretningsaften for elever og forældre. Studievejlederne deltager og guider.
37-41Kollektiv time i alle grundforløbsklasser (Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse, studieteknik m.v.), tidsforbrug, lektier og afleveringer m.v.
40-41Evaluerings- og studieretningssamtaler med den enkelte elev. 
43Valg af studieretning
45Kollektive timer i alle studieretningsklasser.
UgeAktivitet
35-38Udlevering af årsplan
02-07Valgfagsorientering inden 1. februar
02-10Midtvejssamtaler med gymnasievejlederen
UgeAktivitet
35-38Udlevering af årsplan
37-38Orientering om studieretningsprojektet (SRP)
forårIndividuelle fremtidssamtaler
majEksamensorientering