Martin Rovs Hansen, vejleder Studievalg Nordjyland

Vejledning om videregående uddannelse

Studievalg Nordjylland vejleder om valg af videregående uddannelse og erhverv. Martin Rovs Hansen er Studievalg-vejleder her på skolen. Du deltager i vejledningsoplæg på hver årgang på stx og hf, og der er vejledningsaktiviteter uden for skolen. Og så kan du få individuel vejledning om uddannelsesvalg og fremtid ved Martins træffetider.

Studievalg Nordjylland vejleder om valg af videregående uddannelse og erhverv

Formålet med at gå på gymnasiet eller hf er jo at forberede og kvalificere dig til at tage en videregående uddannelse, og det er vigtigt at du undervejs i gymnasietiden overvejer, hvad du vil og undersøger, hvilke mulighederne du har.
Den vejledning og information, du skal have om valg af videregående uddannelse og erhverv, får du via vejledningscenteret Studievalg Nordjylland.

I løbet af din studietid i 1.- 3. g eller 1.-2. (evt 3.) hf kommer vejleder Martin Rovs Hansen på skolen med en række oplæg om uddannelsesmuligheder, om hvad man kan blive med uddannelserne, og hvordan man vælger. Det skal gøre dig i stand til at overskue mulighederne, dine egne ønsker, at søge information på Uddannelsesguiden www.ug.dk - sådan at du kan vælge din fremtid.
Desuden deltager du i et stort vejledningsarrangement, Studie- og karrieredag i Aalborg, og du får mulighed for at komme i Studiepraktik og til Åbent Hus på de videregående uddannelser.

Hvis du mangler hjælp til at overskue, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med din studieretning og dine valgfag, så er der hjælp at hente i adgangskortet.

 Denne version af Adgangskortet er ikke tilpasset ændringerne i den nye gymnasiereform og kan derfor kun bruges som en illustration af sammenhængen mellem dit valg af fag-pakke/studieretning og valgfag og dine fremtidige muligheder for valg af videregående ud-dannelse. Det nye Adgangskort forventes lanceret d. 2. oktober 2017 og kan findes på ug.dk herefter."

Du kan desuden få individuel vejledning, når du har brug for det: Vejlederen har træffetid på skolen hver måned, hvor du kan få en samtale, hvis du er i tvivl om noget med videregående uddannelse, om hvad du kan vælge, optagelse, adgangskrav eller andet. Du booker tid via nettet.
Du kan også få vejledning på studievalg-centret ved at sende en mail eller ved at ringe.

På skolen får du besked på Lectio og på opslagstavlerne. Her kan du se træffetiderne, oplæggene osv.

Kontaktoplysninger:

Martin, E-mail: mrh@studievalg.dk , tlf. 99 40 39 00 (direkte)
Book træffetid: www.bookstudievalgnordjylland.dk

Studievalg-centeret, tlf. 98 10 19 11,
E-mail: nordjylland@studievalg.dk.

Studievalg vejledningsbutikken ligger i Slotsgade 27, 9000 Aalborg
Web: www.studievalg.dk/nordjylland

eVejledning er en landsdækkende mulighed for at få anonym vejledning om uddannelse og job. Du kan få vejledning dag - aften og weekend på telefon, chat og mail.  eVejledning tilbyder også digitale møder, som du nemt kan deltage i. Du kan også finde os på sociale medier, hvor du kan få relevante nyheder om uddannelser, uddannelsesvalg og jobmuligheder.

eVejledning vejleder om alle uddannelser i Danmark og på UddannelsesGuiden finder du forskellige værktøjer, du kan bruge i dit valg af uddannelse. eVejlederne vil bruge værktøjerne og vil også udfordre og perspektivere dit valg i forhold til jobmuligheder. Du kan derfor opleve, at vi opfordrer dig til at kontakte os flere gange og at du imellem vejledningerne selv har arbejdet med et værktøj. Vi glæder os til at møde dig.