Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus gennemfører årligt evalueringer af undervisningsmiljøet.

I ulige år (senest 2015) laver vi en større anlagt elevtrivselsundersøgelse, hvori undervisningsmiljøvurderingen indgår.

I lige år (senest 2014) laver vi i lidt mindre målestok en isoleret undervisningsmiljøundersøgelse i alle klasser.

Se alle resultater for undervisningsmiljøvurderingen 2014