Evaluering af såvel undervisning og elevernes faglige standpunkter som undervisningsmiljøet er vigtige fokuspunkter på Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus.

Her kan du downloade skolens evalueringsstrategi.

Skolen har også et inspirationskatalog til undervisningsevaluering.