Mission og værdier

Det er skolens mission

- at tilbyde de gymnasiale uddannelser stx, 2-årigt hf og den 3-årige hf-søfart til områdets unge.

- at tilbyde attraktive gymnasiale uddannelsesmuligheder til elever med interesser inden for de naturvidenskabelige, humanistiske, samfundsvidenskabelige, sproglige og kreative-musiske områder.

- at tilbyde et højt fagligt niveau og en engagerende undervisning i et inspirerende undervisningsmiljø.

- at udfordre alle elever og støtte dem i at yde deres bedste, så alle får mulighed for at udvikle deres potentiale.  

Det er vigtigt for os

- at give gode rammer for personlig og faglig udvikling i en atmosfære præget af gensidig respekt og tolerance.  

- at eleverne gennemfører den gymnasiale uddannelse og foretager et kvalificeret valg af videregående uddannelse.

- at være en dynamisk og udviklingsorienteret skole.

- at være internationalt orienteret og give mulighed for at samarbejde med skoler og institutioner fra andre lande for at sikre elevernes internationale forståelse.

- at samarbejde med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i området og med regionen til gavn for elevernes uddannelse og valg af videregående uddannelse.

- at skabe trivsel, motivation og arbejdsglæde i samarbejde mellem elever og personale.

Vision

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus vil

- være en innovativ skole, der motiverer elever og personale til at inddrage nye og uprøvede muligheder i deres arbejde og indsats.

- være en skole, hvor eleverne udvikler deres engagement og ansvarlighed.

 

 

- være en skole, hvor eleverne gennem et aktivt elevråd lærer medansvar.

- være karakteriseret af mangfoldighed og muligheder.

- opleves som en sammenhængende skole for eleverne, både på tværs af uddannelser og årgange og af studieretninger.

Mål på kort sigt

- at styrke profilering af studieretningerne, også i orienteringsmateriale til nye elever.

- at gennemføre forsøg på HF med:
·         stærkere fagligt fokus
·         undervisningsdifferentiering med mulighed for ekstra lærerstøtte
·         anvendelsesorientering
·         parallelle skemaer for hf-klasser

- at styrke lærerkompetencer inden for arbejdet med moderne undervisningsmidler og -former.

- at skabe udfordringer for elever med talenter på særlige områder, især inden for matematik, naturvidenskab og innovation.

- at skabe nye rammer for samarbejdet med grundskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning efter skole- og vejledningsreformerne.

December 2014