2016/17 
Udmøntningsgrad 77,4% af basisramme
Udmøntningsgrad 97,5% af ekstraramme

2015/2016
Udmøntningsgrad 97% Basisramme
Udmøntningsgrad 95% ekstra ramme

2014/2015
Undmøntningsgrad 95,3%

2013/2014
Udmøntningsgrad 95%

2012/2013
Udmøntningsgrad 98%

2011/2012
Udmøntningsgrad 95%

2010/2011
Udmøntningsgrad 90%