Undervisningsministeriet såvel som "Studievalg Nord" stiller en statistisk materiale til rådighed, hvori det er muligt at finde en række nøgletal for Frederikshavn Gymnasium.

Særligt interessante nøgletal:

Bemærk: Ovenstående uddannelsesstatistiske oplysninger opdateres så hurtigt, som det er muligt, men der kan ofte gå lang tid, før tallene for det enkelte år foreligger.

Gå direkte til undervisningsministeriets database, klik her.