Til alle elever i 3g vedr. SRP:

Du har af din studievejleder fået udleveret et brev med en lang række informationer om dit studieretningsprojekt. Læs dette brev grundigt.

Blandt de vigtigste informationer er følgende:
- Du skal aflevere SRP senest d. 21/12 kl. 14.35 i netprøver.dk. Du logger ind med UNI-login eller NEM-ID. HUSK at hovedbesvarelsen skal afleveres i pdf-format. 
- Din SRP-opgave skal fylde 15-20 sider (exkl. forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og evt. bilag).
- En side defineres som 2400 anslag inkl. mellemrum

Du finder yderligere information om studieretningsprojektet her

Vejledning vedr. netprøver.dk i forbindelse med studieretningsprojektet findes her.

Andre vigtige informationer om SRP:

Powerpoint fra eksamensorientering i festsalen (kommer her)

Læreplanen for SRP

Karakterbekendtgørelsen

Du er meget velkommen til at henvende dig på skolens kontor, hvis du har spørgsmål vedr. SRP.