Højere Forberedelseseksamen (HF) er en god mulighed for dig, der ønsker at gennemføre en ungdomsuddannelse på to år. På Frederikshavn Gymnasium har vi i øjeblikket to almindelige HF-klasser på hver årgang, samt vores særlige Maritime Student (tidligere HF-Søfart). 

Du skal opfylde nogle krav for at blive optaget til HF. Disse krav findes i undervisningsministeriets uddannelsesbekendtgørelse.

Du kan søge optagelse i HF efter med en 10. klasses eksamen eller direkte efter 9. klasse.

Hvis du starter på HF har du på første år en række obligatoriske fag, f.eks. dansk, engelsk og matematik, samt naturvidenskab og samfund/historie/religion. 
På andet år er du selv med til at vælge dine fag gennem din fagpakke. Læs mere om fagpakker længere nede på denne side.

Tjek vores video for en præsenation af uddannelsen, fagpakker, studiemiljø, skriftlige opgaver og meget mere. 

Som HF elev skal du på 2. år vælge mellem et antal forskellige fagpakker. Dermed får du mulighed for at tone din HF-eksamen i retning af dine interesser og fremtidsplaner. I løbet af første år på HF vil du få grundig information om de fagpakker, som du kan vælge imellem.

Klik her for at finde en praktisk oversigt over fagpakkerne for skoleåret 2022-23.


Inden 1.hf påbegyndes, skal du tilkendegive, hvilket praktisk/musisk fag du ønsker. Du skal i prioriteret rækkefølge tilkendegive, om du foretrækker billedkunst C, idræt C, mediefag C eller musik C.

Derudover har du undervisning i en række obligatoriske fag, f.eks. dansk, engelsk, matematik, samt den naturvidenskabelige faggruppe og kultur- og samfundsfaggruppen.


I 2.hf skal du vælge en fagpakke, som toner din HF eksamen i retning af dine interesser og dine fremtidsplaner.

I forbindelse med valget af fagpakke skal du også vælge mellem nogle valgfag, som du har lyst til at have. I den praktiske oversigt over fagpakkerne højere oppe på siden kan du også se valgfagene.

Du har også mulighed for at vælge en udvidet fagpakke, hvis du ønsker flere fag på højere niveauer.

Har du planer om en lang videregående uddannelse på f.eks. universitetet? Så har du mulighed for at kombinere din HF-uddannelse hos os med en overbygning på Aalborg City Gymnasium. Læs mere her.

Her kan du se hvilke muligheder du har for at kontakte os.

Se mere her