Uge 43 - hvert år (i uge 47 slås holdene i stx og hf sammen til ét hold. Forløbet giver intro til både stx og hf) + efterskoler uge 47

Formål:

Brobygning til STX i 10. klasse er af 2 eller 3 dages varighed. Formålet er, at du skal udbygge dit kendskab til STX-uddannelsens indhold, fag og arbejdsmetoder i forhold til dine erfaringer med brobygning fra 8. og 9. klasse.

Indhold:

Du kommer til at følge et forløb tilrettelagt specielt for dig, hvor du også har mulighed for at vælge nogle fag. Du kommer til at opleve stx-uddannelsens arbejdformer, miljø og krav, så du kan afprøve dig selv i forhold til uddannelsen. Brobygningsforløbet indeholder timer i fællesfag, fx engelsk og matematik samt en række andre fag. Du får en orientering om stx-uddannelsen af en studievejleder, og du får også mulighed for en personlig samtale med studievejlederen. Du vil også komme ud og overvære undervisning i en af de nuværende 1.g-klasser og møde elever, der går på skolen.

Arbejdsform:

Der stiftes bekendtskab med en række af gymnasieskolens arbejdsformer, fag og emner. Du møder lærere og elever fra stx-uddannelsen og får indtryk af livet og de mange tilbud på skolen, både i og udenfor skoletiden.

Mødetid:

Mandag-tirsdag eller onsdag-fredag: Kl. 8.15 / 9.00 - 14.30. Den første dag skal du møde i kantinen kl. 9.00, de øvrige dage kl. 8.15. Indgang via skolens hovedindgang. Fra forhallen går du ned ad trappen til skolens kantine. OBS! I uge 47 slås holdene i stx og hf sammen til ét hold. Forløbet giver intro til både stx og hf.

Transport:

Nord for Frederikshavn: Skagensbanens tider passer med skolens ringetider. Det tager ca. 12 minutter at gå fra stationen til skolen. 
Sæby: Skolebus fra Sæby (rute 973x) holder foran døren (8.15). Om eftermiddagen benyttes stoppestedet ved rådhuset (rute 73).
Sindal / Østervrå: Bus 228 eller 225. Holder lige i nærheden af skolen.

Kantine:

Der er mulighed for at købe sandwich, salat og andre forskellige frokostretter. Der er også mulighed for at spise medbragt mad (der findes køleskab i kælderen ved kantinen, som kan benyttes af både elever og gæster).

Øvrige informationer:

Kontaktperson: Sekretær Laila Olesen (ol@frhavn-gym.dk) tlf. 98 42 44 33.
Ansvarlig: Uddannelsesleder Per Høberg (pe@frhavn-gym.dk) tlf. 98 42 44 33.