Det er vigtigt for os:

  • at tilbyde gymnasiale uddannelser, undervisning og et miljø, der motiverer eleverne til at gennemføre uddannelsen.
  • at have tydelige rammer for eleverne, hvad angår krav og forventninger til deltagelse i undervisningen og mødepligt.
  • at støtte de elever, der inden for de givne rammer har mulighed for at gennemføre en stx- eller hf-eksamen, i faktisk at gennemføre den.
  • at fastholdelsesindsatsen er en opgave alle medarbejdere på skolen er engageret i, også således at opgaven er synlig og prioriteret.
  • at have et tæt og frugtbart samarbejde med UU og andre samarbejdspartnere, der er relevante for fastholdelsen.
  • at have tæt kontakt mellem lærere, team og vejleding ved bekymring om en elev. Selv under iagttagelse af vejledningens tavshedspligt er det muligt at have en konstruktiv kommunikation med det formål at støtte frafaldtruede elever til at gennemføre stx eller hf.