Hvert år tilbyder Frederikshavn Gymnasium et arrangement for skolens jubilarer. Det drejer sig typisk om tidligere elever, der ønsker at markere deres 25-, 40- eller 50-års jubilæum, men andre jubilæumsårgange er også velkomne til at planlægge med dagen.

Arrangementet ligger hvert år den sidste lørdag i maj og derfor er næste jubilæumsarrangement lørdag den 25. maj 2024 kl. 14.00-15.30.

Rektor (eller en anden repræsentant fra ledelsen) vil fortælle om skolens udvikling, vise rundt og der vil være god tid til at få en hyggelig snak med dine kammerater fra dengang. Gymnasiet er i forbindelse med besøget vært ved et glas hvidvin eller en vand, samt lidt snacks. Hvorvidt I som jubilarer vælger at fortsætte arrangementet på en anden lokation efterfølgende, er helt op til jer - men det kunne sikkert blive festligt.

Gymnasiet stiller ovennævnte til rådighed, men udsender ikke invitationer el.lign. Samling af en jubilarårgang/klasse kræver derfor, at et par personer fra årgangen/klassen påtager sig koordinatorrollen. SENEST 14 dage før arrangementet skal koordinatoren tilmelde antal personer til mb@frhavn-gym.dk. Hvis ingen er tilmeldt arrangementet, gennemføres det ikke.

Status 2024: Afventer tilmeldinger