Hvert år tilbyder Frederikshavn Gymnasium et arrangement for skolens jubilarer. Det drejer sig typisk om tidligere elever, der ønsker at markere deres 25-, 40- eller 50-års jubilæum, men andre jubilæumsårgange er også velkomne til at planlægge med dagen.

Arrangementet ligger hvert år den sidste lørdag i maj (med mindre denne dato rammer en "helligdagsferie", og derfor er næste jubilæumsarrangement lørdag den 24. maj 2025.

Der er mulighed for at starte arrangementet med en frokost. Derefter vil rektor (eller en anden repræsentant fra ledelsen) vil fortælle om skolens udvikling, vise rundt og der vil være god tid til at få en hyggelig snak med dine kammerater fra dengang. Gymnasiet er i forbindelse med besøget vært ved et glas hvidvin eller en vand, samt lidt snacks. Hvorvidt I som jubilarer vælger at fortsætte arrangementet på en anden lokation efterfølgende, er helt op til jer - men det kunne sikkert blive festligt.

Gymnasiets kantine tilbyder frokostbuffet til alle, som er interesserede. For alle, som tilkøber buffet, starter arrangenmentet med spisning kl. 12.00. Ønsker man ikke spisning starter arrangementet kl. 14.00. 
Buffet skal købes via nedenstående link SENEST fredag d. 9/5 2025 kl. 12.00. Buffeten tilbydes ved minimum 25 tilmeldte. Skulle der være færre end 25 tilmeldte refunderes det indbetalte beløb naturligvis, dog excl. gebyret.
(LINK KOMMER HER - ÅBENT I PERIODEN 1/4 2025 - 9/5 2025)

Gymnasiet stiller ovennævnte til arrangement til rådighed, men udsender ikke invitationer el.lign. Samling af en jubilarårgang/klasse kræver derfor, at et par personer fra årgangen/klassen påtager sig koordinatorrollen.
SENEST 14 dage før arrangementet skal koordinatoren tilmelde antal personer til mb@frhavn-gym.dk. Hvis ingen er tilmeldt arrangementet, gennemføres det ikke.
OBS! Køb af frokostbuffeten fungerer som tilmelding. Tilmelding via e-mail er derfor kun nødvendig for personer, som ikke køber frokostbuffet.