Matematik er et fag som er let for nogle og svært for andre. En lille del har mere end almindeligt svært ved matematik, de har det der hedder "matematikvanskeligheder". Matematikvanskeligheder omfatter både elever, som har svært ved alle dele af matematikken og elever der har svært ved udvalgte områder af matematikken.

Alle førsteårselever bliver i starten af skoleåret screenet for at se om de har matematikvanskeligheder. Hvis det viser sig at man har vanskeligheder, bliver man inviteret til en samtale, hvor vi forsøger at finde ud af hvilken type problemer det drejer sig om, og man bliver efterfølgende tilbudt hjælp til at bearbejde problemerne.

Alle skal screenes, men det er frivilligt om man ønsker at modtage hjælp.

Man kan ikke gøre for at man har matematikvanskeligheder, men man kan vælge at gøre noget ved det. Mange med matematikvanskeligheder får det måske helt dårligt ved tanken om at skulle arbejde mere med matematik, det ved vi godt. Men i matematikvejledningen tager vi udgangspunkt i det du kan og forsøger stille og roligt at bygge videre derfra ved brug af alternative og traditionelle tilgange til matematikken, så du forhåbentlig få oplevelsen af at matematik også er noget for dig. 

Matematikvejlederne kan kontaktes via Lectio eller e-mail:

Line Ørtoft Endelt
Mia Engedal