Langt de fleste af de informationer, som er relevante for skolens nuværende elever, findes i Lectio. Det gælder f.eks. kontaktoplysninger, vejledninger til skriftlige opgaver, oversigter over prøver m.v.

Vi har dog valgt at samle nogle få informationer her på hjemmesiden, som også kan være i andres - f.eks. forældres - interesse.

Se menuen i siden.