Klimabevidsthed på Frederikshavn Gymnasium

På Frederikshavn Gymnasium arbejdes der løbende med FNs verdensmål og grøn dagsorden. Her er et overblik over aktuelle tiltag i dette skoleår

1) 1. august 2022: Otte el-ladestandere er monteret og klar til brug på gymnasiets parkeringsplads

2) 23. oktober 2022: Solpaneler på taget af sportshallen er i drift - gymnasiet producerer nu en del af sig egen strøm

3) Vinter 2022/23: Der arbejdes på skolens nye energiniche, hvor data fra bl.a. solpaneler og el-ladestandere bliver tilgængelige for undervisningen

4) 15. november 2022: Tøjbyttedag, arrangeret af elevrådet, som led i det nationale initiativ "fem fede dage" med fokus på bæredygtighed.

5) Pr. november 2022 er alle skolens projektorer forbundet til en styringsenhed, som sparer et stort antal stand-by timer hvert døgn. Samme løsning er under udarbejdelse til printerne.
Den årlige besparelse, alene på projektorerne, overstiger 3000 kroner.