Skolebestyrelsen på Frederikshavn Gymnasium består af i alt 9 personer. Bestyrelsen har fem eksterne medlemmer (repræsentanter fra f.eks. kommunen, det lokale skolevæsen og erhvervslivet), samt fire interne medlemmer (2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter).

På disse sider kan du se bestyrelsens aktuelle sammensætning, samt se dagsordner, referater og aktuelle beslutninger og dokumenter fra de enkelte bestyrelsesmøder.

 

Gert Nygaard

Bestyrelsesformand

Repræsenterer grundskolerne i Frederikshavn Kommune

gertgrysbaek@outlook.dk

Henrik Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Repræsenterer Aalborg Universitet og Aarhus Universitet i forening

dekan-tech@aau.dk

Birgit Hansen

Bestyrelsesmedlem

Repræsenterer de nordjyske kommunalbestyrelser i forening

bihn@frederikshavn.dk

Jakob Johnsen

Bestyrelsesmedlem

Selvsupplering, repræsenterer erhvervslivet

JJO@70151000.dk

Christine Lunde

Bestyrelsesmedlem

Repræsenterer erhvervslivet (Direktør for fonden MARCOD, head of Communications & Community, site manager MARLOG Frederikshavn Hub)

clc@marlog.dk

Søren Brunsholt Andersen

Bestyrelsesmedlem

Medarbejderrepræsentant

ba@frhavn-gym.dk

Michael Houmann Olesen

Bestyrelsesmedlem

Medarbejderrepræsentant

mi@frhavn-gym.dk

Rasmus Elgaard Christensen

Bestyrelsesmedlem

Elevrepræsentant

rallemus923@gmail.com

Laura Feld Hessellund

Bestyrelsesmedlem

Elevrepræsentant

hessellundlaura@gmail.com