Skolebestyrelsen på Frederikshavn Gymnasium består af i alt 9 personer. Bestyrelsen har fem eksterne medlemmer (repræsentanter fra f.eks. kommunen, det lokale skolevæsen og erhvervslivet), samt fire interne medlemmer (2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter).

På disse sider kan du se bestyrelsens aktuelle sammensætning, samt se dagsordner, referater og aktuelle beslutninger og dokumenter fra de enkelte bestyrelsesmøder.

 

Thomas Leander

Bestyrelsesformand - udpeget ved selvsupplering

thomas.leander@man-es.com

Christine Lunde

Næstformand - udpeget ved selvsupplering

clc@aalborg.dk

Louise Pape-Haugaard

Bestyrelsesmedlem - udpeget af Aalborg Universitet

lph@hst.aau.dk

Birgit Stenbak Hansen

Bestyrelsesmedlem - udpeget af byrådet i Frederikshavn Kommune

bihn@frederikshavn.dk

Gitte Scheuer Andersen

Bestyrelsesmedlem - udpeget af grundskolerne i Frederikshavn Kommune

GEAE@frederikshavn.dk

Søren Brunsholt Andersen

Bestyrelsesmedlem - udpeget af institutionens medarbejdere

ba@frhavn-gym.dk

Michael Houmann Olesen

Bestyrelsesmedlem - udpeget af institutionens medarbejdere

mi@frhavn-gym.dk

Nanna Riber

Bestyrelsesmedlem - udpeget af elevrådet

nannariber@icloud.com

Thais Engell

Bestyrelsesmedlem - udpeget af elevrådet

engellthais@gmail.com