Frederikshavn Gymnasium har en samarbejdsaftale med en privatpraktiserende psykolog, således at vi kan tilbyde skolepsykologordning til elever, som har behov for det. 

Du kan blive henvist til skolepsykolog Lise Bak efter samtale med din studievejleder.