Formål

Studievejledningens formål er at hjælpe eleven til at gennemføre gymnasiet/HF med størst muligt fagligt og personligt udbytte i forhold til:

  • at træffe vigtige valg vedrørende gymnasiet/HF, de videregående uddannelser og fremtidige job
  • at tilegne sig de nødvendige studiekompetencer

 

Indhold

Individuel vejledning

• Samtaler på baggrund af uddannelsesplan fra folkeskolen

• Vejledning om studieretninger og valgfag

• Personlige samtaler med elever henvist af teamet og/eller ledelsen

• Vejledning om faglige og personlige forhold (sociale, familiemæssige og økonomiske spørgsmål (fx SU))

• Iværksættelse af individuelle tiltag for frafaldstruede elever

• Forebyggende og opfølgende indsats i forbindelse med forsømmelser og fravær

Kollektiv vejledning

• Uddannelsens opbygning og mål, fag, valgfag, niveauer og tilrettelæggelsesformer

• Valgfagenes betydning i forbindelse med senere uddannelse og erhverv

• Generelle studiemetoder, hensigtsmæssige læringsvaner og samarbejdsformer

• Økonomiske og sociale forhold i relation til uddannelsen (SU)

• Orientering om de store skriftlige opgaver (SRP, SSO, AT)

• Orientering om skolens årsplan

• Orientering om årsprøver og afsluttende eksamener

 

Samarbejde med parter på skolen

• Ledelse

• Administration

• Lærere

• Klasseteams

• Psykolog

 

Samarbejde med parter udenfor skolen

- Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning

 

• Kontakt til UU i forbindelse med folkeskolebesøg - introduktionsdage og brobygning for 8., 9. og 10. klasse med mulighed for vejledning og individuelle samtaler

• Kontakt til UU i forbindelse med frafald og frafaldstruede elever

• Orienteringsaftener i folkeskoleregi

• Møde med UU-vejledere

• Klasselærerkursus

• Møder med lokalt vejledernetværk

 

- Samarbejde med Studievalg:

• Henvisning til Studievalg af elever med udvidet behov for uddannelsesvejledning

• Møde med Studievalg om koordinering af samarbejdet

• Samarbejde om brobygning, Åbent Hus, erhvervstræf, uddannelsesmesser, mm.

• Samarbejde om adgangskrav og optagelsesbestemmelser vedr. videregående uddannelser.