Kvalitetssystemet på Frederikshavn Gymnasium er beskrevet i vedhæftede dokument

Kvalitetssystemet omfatter
- Indsatser, evaluerling og opfølgning på elevniveau
- Indsatser, evaluering og opfølgning på undervisningsniveau (hold / klasse)
- Indsatser og opfølgning på institutionsniveau

Som et led i kvalitetssystemet udarbejdes for hvert skoleår en indsats- og opfølgningsplan. Disse planer kan ses på en underside i denne menu.

Download kvalitetssystem for Frederikshavn Gymnasium