Uge 40 - hvert år

Formål:

Brobygning til STX i 9. klasse er af 2 eller 3 dages varighed. Formålet er, at du skal udbygge dit kendskab til STX´s / HF´s uddannelsens indhold, fag og arbejdsmetoder i forhold til din brobygningsdag i 8. klasse.

Indhold:

Du kommer til at følge et forløb tilrettelagt specielt for dig. Du kommer til at opleve STX´s og HF´s arbejdsformer, miljø og krav, så du kan afprøve dig selv i forhold til uddannelserne. Brobygningsforløbet kan fx indeholde timer i engelsk og matematik, naturvidenskabelige fag, dansk, samfundsfag m.v. Du får en orientering om uddannelserne af en studievejleder. Du vil også møde elever og lærere og få mulighed for at "smage" på studiemiljøet.

Arbejdsform:

Der stiftes bekendtskab med en række af gymnasieskolens arbejdsformer, fag og emner. Du møder lærere og elever fra stx- og hf-uddannelserne og får indtryk af livet og de mange tilbud på skolen, både i og udenfor skoletiden.

Mødetid:

Mandag-tirsdag eller onsdag-fredag: Kl. 8.15 / 9.00 - 14.30. Den første dag skal du møde i kantinen kl. 9.00, de øvrige dage kl. 8.15. Indgang via skolens hovedindgang. Fra forhallen går du ned ad trappen til skolens kantine. 

Transport:

Nord for Frederikshavn: Skagensbanens tider passer med skolens ringetider. Det tager ca. 12 minutter at gå fra stationen til skolen. 
Sæby: Skolebus fra Sæby (rute 973x) holder foran døren (8.15). Om eftermiddagen benyttes stoppestedet ved rådhuset (rute 73).
Sindal / Østervrå: Bus 228 eller 225. Holder lige i nærheden af skolen.

Kantine:

Der er mulighed for at købe sandwich, salat og andre forskellige frokostretter. Der er også mulighed for at spise medbragt mad (der findes køleskab i kælderen ved kantinen, som kan benyttes af både elever og gæster).

Øvrige informationer:

Kontaktperson: Sekretær Laila Olesen (ol@frhavn-gym.dk) tlf. 98 42 44 33.
Ansvarlig: Uddannelsesleder Per Høberg (pe@frhavn-gym.dk) tlf. 98 42 44 33.