På disse sider finder du officielle, statistiske og praktiske oplysninger om skolen.

Frederikshavn Gymnasium er Danmarks nordligste gymnasium med lidt over 600 elever, som er fordelt på uddannelserne stx, hf og maritim student (stx & hf). Skolen har ca. 70 ansatte, hvoraf lærerkollegiet udgøres af ca. 55 lærere med en god erfarings- og aldersspredning. Skolen lægger vægt på faglighed, trivsel og sammenhold, og der findes derfor en lang række tilbud om sociale og faglige aktiviteter udenfor skoletid for såvel elever som ansatte.

Gymnasiet tilbyder attraktive og velholdte rammer for undervisningen, herunder mange nyrenoverede faciliteter, f.eks. sportsplads, laboratorier, musikhus og fællesområder. Frederikshavn Gymnasium bidrager også aktivt som kultur- og vidensinstitution i lokalsamfundet, ligesom gymnasiet arbejder tæt sammen med det lokale erhvervsliv og andre uddannelsesinstitutioner i lokalområdet.

Frederikshavn Gymnasium har internationalt samarbejde med partnerskoler i flere europæiske lande, samt i Japan. Flere naturvidenskabelige studieretninger deltager desuden i det internationale projektsamarbejde Young Scientists.

Samtidig er skolen en tryg ramme om et levende og udviklende ungdomsliv med en bred vifte af fælles oplevelser. Der er ingen tvivl om, at 2, 3 eller 4 år på gymnasiet er med til at udvikle og forme de unge mennesker, og vi gør vores yderste til, at gymnasietiden bliver en væsentlig og mindeværdig periode i de unges liv. Eller som vi siger: Frederikshavn Gymnasium – med dig resten af dit liv.

Du har mulighed for at følge Frederikshavn Gymnasium på såvel Facebook som Instagram