Som elev har man mulighed for at klage over en års- eller eksamenskarakter.
Der kan ikke klages over standpunkts- eller øvelseskarakterer.

Hvis du ønsker at klage, er her en kortfattet guide (du kan få yderligere vejledning på skolens kontor)

- Klagefristen er senest 2 uger efter, at du har modtaget din års- eller eksamenskarakter.
- Din klage skal være skriftlig og fagligt begrundet. At den er fagligt begrundet betyder, at den forholder sig til dine præstationer og de faglige mål – og ikke begrundes med sammenligninger med andre eller med tidligere præstationer.
- Din klage skal sendes til rektor (ts@frhavn-gym.dk) eller afleveres personligt i papirform.

Rektor afgør i første omgang, om din klage afvises eller fremmes. 
I tilfælde af, at klagen fremmes, skal dine bedømmere (lærer og/eller censor(er) skrive en faglig udtalelse (med en frist på normalt 2 uger), som du vil få forelagt og få mulighed for at kommentere på (med svarfrist på normalt 1 uge).

Herefter er der tre muligheder:
- Klagen afvises af rektor
- Du får tilbud en ombedømmelse
- Du får tilbud om en omprøve (hvis der er tale om en eksamenskarakter)

Du skal være opmærksom på, at en ombedømmelse eller en omprøve kan resultere i en lavere karakter end den karakter, der klages over.