Frederikshavn Gymnasium råder over en del IT-udstyr, som stilles til rådighed for undervisningen. På disse sider finder du en ovesigt.

AV-udstyr : Der er opsat trådløst billede og lyd system i alle klasseværelser (Airtame), som kan tilkoble via sin bærbar og en Airtame app

Trødløst netværk : Skolens trådløse netværk hedder Frhavn-gym. Du logger på netværket med dit administrativt tildelte brugernavn og det selvvalgte password, som også gælder til skolens øvrige IT-ressourcer (hjemmeside, intranet m.v.). Gæste-login til det trådløse netværk kan oplyses på kontoret. Ved problemer: Kontakt skolens IT-ansvarlige Anders Dahl Kiis (ad).

Uni-login : Er personligt og skal bruges til at tilgå i-bøger, undervisningsressourcer og webprøver i forbindelse med eksamen. Det er VIGTIGT, at du passer godt på dit uni-login.

Egne bærbare computere : Skolens elever kan normalt benytte eget IT-udstyr i forbindelse med undervisningen. Brug af eget IT-udstyr skal ske i overensstemmelse med skolens studie- og ordensregler og må i undervisningstiden kun benyttes til undervisningsbrug.

Skolebaser: Fra 2019 er adgangen til en række databaser (f.eks. infomedia, forfatterweb m.v.) samlet via skolebaser.dk