Uge 47 - hvert år

Formål:

Brobygning til Maritim Student er åbent for elever fra 9. og 10. klasse. Brobygningen introducerer dig til hele Maritim Student-uddannelsen - dels HF/stx-delen, som foregår på Frederikshavn Gymnasium og dels den maritime del, som foregår på Martec. Formålet er, at du skal udbygge dit kendskab til uddannelsens indhold, fag og arbejdsmetoder i forhold til din brobygningsdag på hf i 8. klasse og evt. din brobygningsuge i 9. klase. Et andet formål er at opleve det miljø, der kendetegner skolehjemmet. Her tænkes både på værelser, aktiviteter og kost.

Indhold:

Du kommer til at følge et forløb tilrettelaagt specielt for dig, hvor du stifter bekendtskab med de to skoler, som samarabejder om Maritim Student. Du kommer til at møde uddannelsens fag og rammer. Du  kommer til at opleve hf´s arbejdsformer, miljø og krav, så du kan afprøve dig selv i forhold til uddannelsen.

Brobygningsforløbet indeholder timer i udvalgte fag. Du får en orientering om hf-uddannelsen af en studievejleder, du får mulighed for en personlig samtale med studievejlederen, og du vil møde elever, der går på uddannelsen.

Der vil forekomme udendørs aktiviteter på både gymnasiet og Martec. 

Vi har mulighed for at være behjælpelig med overnatning på skolehjemmet på Martec. Er du interesseret i overnatning, bedes du kontakte Niklas på tlf. 20 76 54 47 eller nik@martec.dk.
Har du generelle spørgsmål til brobygningen, bedes du kontakte sekretær Laila Olesen på tlf. 98 42 44 33 eller ol@frhavn-gym.dk.

Praktisk information:

Du bør tjekke det udsendte program mht. tøj, fodtøj og andre praktiske oplysninger. En del af brobygningen foregår udendørs.

Mødetid:

Mandag på Frederikshavn Gymnasium kl. 8.15 - 14.30. Tirsdag på Martec (Kragholmen) kl. 7.55 - 14.30. Kommer du langvejs fra, er der mulighed for overnatning på skolehjemmet på Martec, og så er der mødetid søndag aften. Det er vigtigt, at du læser programmet for at finde ud af de praktiske ting. Er du i tvivl? Ring til gymnasiet på tlf. 98 42 44 33 og spørg efter sekretær Laila Olesen. 

Transport:

Fra Aalborg: Tog eller bus 973x til Frederikshavn st. Det tager ca. 12 minutter at gå fra stationen til skolen.
Nord for Frederikshavn: Skagensbanens tider passer med skolens ringetider. Det tager ca. 12 minutter at gå fra stationen til skolen. 
Sæby: Skolebus fra Sæby (rute 973x) holder foran døren (8.15). Om eftermiddagen benyttes stoppestedet ved rådhuset (rute 73).
Sindal / Østervrå: Bus 228 eller 225. Holder lige i nærheden af skolen.

Kantine:

Du får gratis mad begge dage i dit brobygningsforløb. Der er også en kantine på gymnasiet og på Martec, hvor du kan købe sandwich, salat og forskellige andre frokostretter samt slik og sodavand.

Øvrige informationer:

Kontaktperson: Sekretær Laila Olesen (ol@frhavn-gym.dk) tlf. 98 42 44 33.
Ansvarlig: Uddannelsesleder Per Høberg (pe@frhavn-gym.dk) tlf. 98 42 44 33.