Vedtaget 2020

Bestyrelsens vision

Forord. Bestyrelsen tror på, at en velfungerende bestyrelse vil være eksemplarisk for gymnasiets virke. Det betyder, at bestyrelsesarbejdet skal være en dynamisk strategiproces, således at der løbende følges op, justeres og udvikles på gymnasiets strategier:

 

Bestyrelsen følger grundigt gymnasiets drift og har tilstrækkelig indsigt til at træffe overordnede beslutninger. Budget, budgetopfølgning, regnskab og risikostyring er væsentlige for bestyrelsens viden.

I en åben dialog skaber bestyrelsesmedlemmernes forskellige kompetencer merværdi for Frederikshavn Gymnasium. Der arbejdes ud fra følgende statement: Bestyrelsesmedlemmerne kommer med energi og forlader møderne med endnu mere energi.