På disse sider finder du skolens procedurer vedr. behandling af persondata.

Ligeledes finder du links til en række uddannelsesstatistiske data vedr. Frederikshavn Gymnasium (f.eks. karaktergennemsnit, løfteevne, elevtrivsel m.v.).