Undervisningsministeriet stiller en statistisk materiale til rådighed, hvori det er muligt at finde en række nøgletal for Frederikshavn Gymnasium.

Det gælder bl.a.:

  • Ansøgertal
  • Elevtal
  • Elevtrivsel
  • Studieretninger og fag
  • Eksamenskarakterer, fagkarakterer & socioøkonomiske referencer.
  • Overgangstal til videregående uddannelser. 

Gå direkte til undervisningsministeriets database