Undervisningen på Frederikshavn Gymnasium tager udgangspunkt i undervisningsministeriets læreplaner for hvert enkelt fag.

I læreplanen er fagets identitet og mål såvel som undervisnings- og evalueringsformer beskrevet. Til eksamen skal det vurderes, hvorvidt eleven lever op til de faglige mål, som er beskrevet i læreplanen.

Links til læreplanerne for alle fag og opgaver