På Frederikshavn Gymnasium vil læsevejledningen i begyndelsen af 1. skoleår organisere en læse- og stavescreening med det formål at tilbyde elever, som er ordblinde eller som har lign. vanskeligheder ekstra hjælp. Screeningen analyseres af en læsevejleder, som kontakter de elever, der ser ud til at have vanskeligheder. Læsevejledningen tilbyder følgende hjælp:

 

- SPS-ansøgning til ordblinde eller elever med ordblindelignende vanskeligheder om IT-hjælpemidler samt SPS-undervisningstimer. IT-hjælpemidlerne er oplæsnings- samt skriveprogrammer til ens egen computer samt scannere og medlemskab hos NOTA. Der tilbydes vejledning i brug af hjælpemidlerne enten fra læsevejlederne, IT-fagfolk eller ordblinde elever, som kender programmerne fra deres hverdag.  

- Ansøgning om forlænget forberedelsestid til eksamen. Man skal dog være SPS-godkendt for at kunne få ekstra tid til eksamener, dvs. at man skal være ordblind eller være SPS-godkendt pga. lign. vanskeligheder.

- OBU-undervisning for ordblinde elever. OBU er ordblindeundervisning, som varetages af uddannede ordblindelærere fra VUC. Undervisningen er tilrettelagt ud fra den enkelte elevs behov ift. læse- og skrivestrategier samt brugen af IT-støtte. Undervisningen foregår uden for skoletiden og er bindende.

- Korte intensive kurser til elever, som ikke er ordblinde, men som oplever problemer med læsning og skrivning. Læsevejlederen kan hjælpe med læsestrategier og læsetræning, samt give gode råd ift. skrivning. Disse kurser foregår uden for skoletid.

- Ekstra hjælp til elever med udfordringer. Oplever man udfordringer i et bestemt fag, er det muligt at få ekstra timer enten med ens egen lærer eller en anden faglærer.

Læsevejledning er et tilbud og dermed frivilligt. Undervisningen er enten individuel eller i grupper og foregår oftest uden for skoletid eller evt. i mellemtimer eller studietimen efter aftale med læsevejlederen.

Læsevejlederne kan kontaktes pr. mail eller via lectio:

Anne Robenhagen
Caroline Nedermark