En unik uddannelse

Vi er glade for og stolte over at kunne udbyde Maritim Student STX. Det er kun i Frederikshavn, at du har mulighed for at kombinere en STX-uddannelse med en maritim overbygning inkl. et togt med Skoleskibet DANMARK.

En Maritim Student STX er lige så adgangsgivende som en almindelig STX. Det er fag og niveauer, der er afgørende for, hvilke videregående uddannelser du kan søge ind på, når du har afsluttet din ungdomsuddannelse.

Maritim Student STX varer et år mere end den almindelige STX, fordi du samtidig får en maritim uddannelse - herunder et togt med Skoleskibet DANMARK. Den maritime uddannelse foregår på Martec, hvor også skolehjemmet er placeret.

Mens den maritime del er den samme, er der forskel på den gymnasiale del på HF og STX, og det hænger bl.a. sammen med, at der på STX er flere fag på A-niveau, og uddannelsen giver derfor adgang til både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser (universitetet). Civilingeniør og læge er f.eks. på universitetsniveau, mens maskinmester og skibsfører er eksempler på mellemlange videregående uddannelser. 

Da vi først i december 2019 har fået Undervisningsministeriets godkendelse til at udbyde Maritim STX, indgår uddannelsen ikke i vores pjecer før næste år, og du må derfor læse om fag og niveauer her.

Fag på STX

Et af de gymnasiale fag, der åbner dørene til mange af de de lange videregående uddannelser er matematik A. Derfor har vi valgt, at Maritim Student, STX læses på en studieretning med matematik A og samfundsfag A.

Du vil få en studentereksamen med mindst fire fag på A-niveau, nemlig dansk, historie, matematik og samfundsfag. 
I grundforløbet skal du have almen sprogforståelse (ap) og naturvidenskabeligt grundforløb (nv), som også er eksamensfag på første år.

Udover engelsk B skal du have yderligere et sprog, der som udgangspunkt er tysk B*.
Du skal have tre naturvidenskabelige fag på C-niveau, der som udgangspunkt vil være fysik, naturgeografi og kemi*. Ét af disse fag skal du opgradere til B-niveau.

Du skal også have et kreativt fag på C-niveau, der som udgangspunkt vil være mediefag.*

Øvrige obligatoriske fag: religion C, oldtidskundskab C, idræt C.

Endelig skal du 1) opgradere to fag fra C- til B-niveau eller 2) opgradere et fag fra C- til B-niveau og vælge yderligere et fag på C-niveau. 

* Der kan blive mulighed for at vælge spansk/fransk (A) i stedet for tysk, der kan blive mulighed for at vælge billedkunst/musik i stedet for mediefag, og der kan blive mulighed for at vælge biologi i stedet for naturgeografi/kemi. Valgfriheden vil afhænge af antallet af elever på uddannelsen. Du skal dog som udgangspunkt regne med, at det er fagene tysk, naturgeografi, kemi og mediefag, der indgår i din Maritim Student-uddannelse.

Har du spørgsmål?

Har du brug for hjælp eller har du spørgsmål til den gymnasiale del af Maritim Student, er du velkommen til at ringe til gymnasiet på 98 42 44 33 eller skrive en mail jb(at)frhavn-gym.dk.

For flere informationer om den maritime del af uddannelsen og skolehjemmet, kan du besøge Martecs hjemmeside - klik her.

Vil du kigge i vores pjece om Maritim Student, findes den her.