På Frederikshavn Gymnasium vil læsevejledningen i begyndelsen af 1. skoleår organisere en læse- og stavescreening med det formål at tilbyde elever med større vanskeligheder inden for læsning og stavning ekstra hjælp. Screeningen foregår i en dansktime og analyseres herefter af en læsevejleder, som kontakter de elever, der ser ud til at have vanskeligheder. Læsevejledningen tilbyder følgende hjælp:

·  Læsevejlederen tilbyder korte intensive kurser til elever, der har problemer med læsning og/eller stavning. Nogle elever læser så langsomt, at det er et problem at nå lektierne i hverdagen. Læsevejlederen kan hjælpe med læsestrategier og læsetræning. Tilsvarende tilbydes intensiv undervisning til elever, der har problemer med stavning og med at udtrykke sig korrekt skriftligt.

·  Læsevejlederen kan desuden ansøge om it rygsæk til elever, der er ordblinde eller har ordblindelignende vanskeligheder og dermed  skønnes at kunne have nytte af it støtteprogrammer til både læsning og stavning (it rygsækken indeholder en pc med relevante programmer og en scanner). I forlængelse heraf tilbydes vejledning i brug af pc'ens programmer.

· Læsevejlederen hjælper elever med læse/staveproblemer med at søge om forlænget forberedelsestid til eksamener.

Læsevejledning er et tilbud og dermed frivilligt. Undervisningen er enten individuel eller i grupper og foregår uden for skoletid - evt. i mellemtimer - efter aftale med læsevejlederen.

Læsevejlederne kan kontaktes pr. mail eller via lectio:

Anne Robenhagen
Caroline Nedermark