Skolebestyrelsen på Frederikshavn Gymnasium & HF består af i alt 9 personer. Bestyrelsen har fem eksterne medlemmer (repræsentanter fra f.eks. kommunen, det lokale skolevæsen og erhvervslivet), samt fire interne medlemmer (2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter).

På disse sider kan du se bestyrelsens aktuelle sammensætning, samt se dagsordner, referater og aktuelle beslutninger og dokumenter fra de enkelte bestyrelsesmøder.

 

 

Bestyrelsen for Frederikshavn Gymnasium & HF

Gert Nygaard

Bestyrelsesformand

Repræsenterer grundskolerne i Frederikshavn Kommune

geny@frederikshavn.dk

Olav Geil

Bestyrelsesmedlem

Repræsenterer Aalborg Universitet og Aarhus Universitet i forening

prodekan-eng-udd@aau.dk

Birgit Hansen

Bestyrelsesmedlem

Repræsenterer de nordjyske kommunalbestyrelser i forening

Jakob Johnsen

Bestyrelsesmedlem

selvsupplering, repræsenterer erhvervslivet

Christine Lunde

Bestyrelsesmedlem

repræsenterer erhvervslivet (direktør, MARCOD)

Ingelise Jensen

Bestyrelsesmedlem

medarbejderrepræsentant

Lene Juul Petersen

Bestyrelsesmedlem

medarbejderrepræsentant

Nikolaj Mølgaard Pedersen

Bestyrelsesmedlem

elevrepræsentant

Daniel Kirmayer Jensen

Bestyrelsesmedlem

elevrepræsentant