Skolebestyrelsen på Frederikshavn Gymnasium & HF består af i alt 9 personer. Bestyrelsen har fem eksterne medlemmer (repræsentanter fra f.eks. kommunen, det lokale skolevæsen og erhvervslivet), samt fire interne medlemmer (2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter).

På disse sider kan du se bestyrelsens aktuelle sammensætning, samt se dagsordner, referater og aktuelle beslutninger og dokumenter fra de enkelte bestyrelsesmøder (se menuen til venstre)

Bestyrelsens sammensætning

Skoleleder Gert Nygaard, Frederikshavn (bestyrelsesformand)
(repræsenterer grundskolerne i Frederikshavn Kommune)
Mail til bestyrelsesformanden

Professor Olav Geil, Aalborg
(repræsenterer Aalborg Universitet og Aarhus Universitet i forening)

Borgmester Birgit S. Hansen, Frederikshavn
(repræsenterer kommunalbestyrelserne i regionen i forening)

Advokat Jakob Johnsen, (selvsupplering)
(repræsenterer erhvervslivet)

Direktør på MARCOD Christine Lunde, Frederikshavn 
(repræsenterer erhvervslivet)


Elevrepræsentant Karl Primdahl
(Klasse: 2n) (repræsenterer elevrådet)

Elevrepræsentant Nikolaj Mølgaard Pedersen 
(Klasse: 3k) (repræsenterer elevrådet)

Lektor Inge Lise Jensen
(medarbejderrepræsentant)

Kontormedarbejder Lene Juul Petersen
(medarbejderrepræsentant)