Forretningsorden

Vedtægter

Ordinært bestyrelsesmøde 4. februar 2020
Dagsorden og referat

Ordinært bestyrelsesmøde 28. november 2019
Dagsorden og referat

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 20. november 2019
Dagsorden og referat

Ordinært bestyrelsesmøde 9. september 2019
Dagsorden og referat

Ordinært bestyrelsesmøde 28. maj 2019
Dagsorden
Referat

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 6. maj 2019
Dagsorden
Referat
Bilag til referat 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 8. april 2019
Referat
Dagsorden
bilag

Bestyrelsesmøde 13. marts 2019
Kapacitet til pressen
Oversigt over søgetal
Michaels oplæg
Oplæg
Diagram ansatte efter gruppe
Diagram elever - ansatte
Diagram ansatte iflg. regnskab
Referat
Dagsorden
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5

Bestyrelsesmøde 6. februar 2019

Referat
Dagsorden
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5

Bestyrelsesmøde 5. december 2018
referat
dagsorden
bilag 5
anv. af ekstra midler
bilag til pkt. 5
budget 2019
evaluering grundforløb
lån og obl.
opg. 23. nov. 18

Bestyrelsesmøde 23. oktober 2018
Referat
Dagsorden
Oplæg om strategi
Dynamisk faglighed
Mission og vision
Lokal forankring
Synlighed
Værdier
Resultatlønskontrakt
Bilag til pkt 2
Bilag til pkt 6
Bilag til pkt 7

Bestyrelsesmøde 4. september 2018
Referat
Dagsorden
Bilag til pkt 4
Bilag til pkt 5
Bilag til pkt 6
Bilag til pkt 7
Bilag til pkt 8

Bestyrelsesmøde 30. maj 2018
Dagsorden
Referat
Bilag:
Værdier
Synlighed
Sammenskrivning af fællesskab og sammenhold
Opgørelse 31. marts 2018
Mission og Vision
Lokal forankring
Kvalitetsrapport
Dynamiskfaglighed
Bilag til mødet
Statistik

Bestyrelsesmøde 15. marts 2018
Referat
Statestik
Revisionsprotokol
Årsrapport
Dagsorden

Bestyrelsesmøde 7. december 2017
Referat
Dagsorden
Økonomisk oversigt
Budget 2018
Valg af personalemedlemmer
Fraværsoversigt

Bestyrelsesmøde 5. september 2017
Referat
Dagsorden
Opgørelse pr. 30/6-17
Valg af personalemedlemmer

Bestyrelsesmøde 10. maj 2017 udsat og afholdt 1. juni
Referat
Dagsorden
Ledelsesrapport
Forslag vedtægter

Økonomisk overisgt.

Bestyrelsesmøde 15. marts 2017
Referatfileadmin/Arkiv/Dokumenter/Bestyrelsen/Moede_15._marts_2017/Referat_marts_2017.doc
Dagsorden
Politik om oprydning
Politik om stressforebyggelse
Brev vedr. 10. klasse
Revisionsprotokol
Årsrapport

Bestyrelsesmøde 30. november 2016

Dagsorden
Regnskab pr. 30/9
Budget 2017
Ledelsesrapportering
Forretningsorden for bestyrelsen
Referat

Bestyrelsesmøde 29. august 2016
Referatfileadmin/Arkiv/Dokumenter/Bestyrelsen/Moede_29._august_2016/Referat_290816.doc
Dagsorden
Opstartsbrev
BDO-aftale
Løfteevne
Gennemførelsesprocent
PWC-analyse
Økonomisk oversigt
Udkast til studieretninger
Ledelsesrapportering
Swot
Økonomisk oversigt m/balance

Bestyrelsesmøde 10. maj 2016
Dagsorden
Ledelsesrapport
Økonomisk oversigt
Referat

Bestyrelsesmøde 7. marts 2016
Referatfileadmin/Arkiv/Dokumenter/Bestyrelsen/Moede_7._marts_2016/Ref.__7__marts_2016.doc
Dagsorden
Elevtrivselsundersøgelse
Ledelsesrapport

Bestyrelsesmøde 3. december 2015
Referat
Dagsorden version 2
Dagsorden
Opgørelse 30/9
Budget 2016

Principper for budget 2016
Vedtægt
Elevtal

Bestyrelsesmøde 1. september 2015
Referat
Dagsorden
Opgørelse 30. juni
Rapport
Forsømmelsesstatistik
Samlede tal
Vedtægter

Bestyrelsesmøde 6. maj 2015
Referat
Dagsorden
Opgørelse 31. martsfileadmin/Arkiv/Dokumenter/Bestyrelsen/Moede_6._maj_2015/Fremtidsperspektiver_for_elevoptag_Nordjylland.pdf
Fremtidsperspektiver for elevoptagfileadmin/Arkiv/Dokumenter/Bestyrelsen/Moede_6._maj_2015/Fremtidsperspektiver_for_elevoptag_Nordjylland.pdf

Bestyrelsesmøde 12. marts 2015
Referatfileadmin/Arkiv/Dokumenter/Bestyrelsen/Moede_12._marts_2015/Ref_best_120315.doc
Dagsorden
Statistik
Erklæring
Aarsrapport

Bestyrelsesmøde 4. december 2014
Referat
Dagsorden
Økonomisk opgørelse
Budget 2015
Principper for budgetlægning

Bestyrelsesmøde 17. september 2014
Referat m/bemærkning fra formand
Referat
Dagsorden
Økonomisk oversigt
Strategi

Bestyrelsesmøde 1. maj 2014
Referat
Dagsorden
Økonomisk oversigt

Bestyrelsesmøde 13. marts 2014
Referat
Dagsorden
Strategi for Fr.havn gym.
Politik om ligestilling
Retningslinier for beh. af skr. og mundtl. klager over medarbejdere

Bestyrelsesmøde 5. december 2013
Referat
Dagsorden
Kopi af budget 2014
Opgørelse 30/9 2013
Status efter 3. kvartal
Principper for budgetlægningen 2014

Bestyrelsesmøde 18. september 2013
Referat
Dagsorden
økonomisk oversigt pr. 30. juni 2013

Bestyrelsesmøde 1. maj 2013
Referat
Dagsorden
Oversigt over elevtal i grundskolen
Økonomisk oversigt pr. 31. marts 2013
Orientering
Budget revideret 2013

Bestyrelsesmøde 4. marts 2013
Referat
Dagsorden

Økonomisk oversigt 31/12

Bestyrelsesmøde 28. november 2012

Referat m/bilag
Dagsorden

Økonomisk oversigt 30/9
Budget 2013
Principper for budgetlægningen
Evalueringsskema
Første udkast Kantine
Idéoplæg Kantine

Bestyrelsesmøde 4. september 2012

Referat

Dagsorden
Økonomisk oversigt pr. 30/6-12
Takstsammenligning
Forslag til strategirevision
Trivselsrapport
Ny rygepolitik

Bestyrelsesmøde 2. maj 2012

Referat
Dagsorden
Økonomisk oversigt

Ekstra bestyrelsesmøde 26. marts 2012
Referat

Bestyrelsesmøde 5. marts 2012

Referat
Dagsorden

Opgørelse 31.1.2012
Retningslinier

Bestyrelsesmøde 1. december 2011

Referat
Dagsorden
Budget 2012
Budget 2011-2012
Økonomisk oversigt pr. 30/9 2011
Principper for budgetlægning 2012
Alkoholpolitik
Politik for en tryg arbejdsplads
Retningslinier for klager over medarbejdere
Analyse af elevoptaget
HF elevgrundlag
STX elevgrundlag
Resultatlønskontrakt 2011/2012

Bestyrelsesmøde 7. september 2011

Referat
Dagsorden
Sammensætning
Budget

Bestyrelsesmøde 2. maj 2011
Referat
Dagsorden
Status pr. 31. marts

Bestyrelsesmøde 25. marts 2011
Referat
Dagsorden

Bestyrelsesmøde 1. februar 2011DagsordenReferat

Bestyrelsesmøde 8. december 2010

Referat

Dagsorden

Budget 2011(udkast)

Budget 2010 og 2011

Strategiudvalg 2. udkast

Studie- og ordensregler

Mødedato 2011(forslag) 

Økonomisk oversigt, byg.

Bestyrelsesmøde 3. november 2010

Referat

 

Bestyrelsesmøde 20. september 2010

Dagsorden

Bilag afskrivning

Bilag - budget 2011

Bilag - bygningsovertagelse

Bilag - Revideret budget 2010

Økonomisk oversigt pr. 31/8 2010

Resultaltlønskontrakt 2010/2011