Elevernes fysiske fravær 

Uddannelse2017/18
STX9,8%
Hf10,4%
I alt9,9%
Måltal5%

Elevernes skriftlige fravær 

Uddannelse2017/18
STX7,2%
Hf9,1%
I alt7,6%
Måltal5%