Første skoledag efter sommerferien for alle fortsætterelever (2g, 3g og 2hf) er mandag d. 9. august 2021. 3n starter først i uge 35

Skoledagen starter kl. 08.15 og forløber som almindelig undervisning. Du kan se på dit skema i Lectio, hvornår du har fri første skoledag.

Det kan være en god idé at medbringe en større taske eller en trolley-kuffert, da du sagtens kan få udleveret en del bøger den første skoledag.

Vi glæder os til at se dig på skolen, og håber, at du vil møde op med et smil, samt at du vil bidrage til at tage godt imod skolens mange nye elever.

Bemærk at modullængden i det nye skoleår er ændret fra 45 til 90 minutter. Du har derfor normalt 4 fag pr. dag.

Vel mødt!